Melk uit elke kilo krachtvoer

Dynamisch Voeren van Agrovision is een nieuwe manier van krachtvoerverstrekking. Uitgangspunt is dat de extra kilo’s krachtvoer die de koe krijgt, moeten worden omgezet in melk. Gebeurt dit niet, dan moet de extra hoeveelheid krachtvoer achterwege worden gelaten. Zo wordt de meeste melk tegen de minste kosten geproduceerd. Waar het optimum ligt in de relatie tussen krachtvoergift en melkopbrengst, bepaalt een rekenkundig model dat is verpakt in een nieuw programma van Agrovision.
Dynamisch Voeren baseert zich op de krachtvoeropname en de melkopbrengst van de vorige dag en berekent hieruit de individuele krachtvoerefficiëntie. Op basis van de individuele krachtvoerefficiëntie, de voerprijs en de verwachte melkopbrengst wordt de krachtvoergift berekend en via de voerautomaat verstrekt. Elke dag weer. Het hoogste saldo is het resultaat. Klik hier voor meer informatie over de saldowinst.


De voordelen van Dynamisch Voeren:

1. Hoger saldo/koe
2. Verbetering diergezondheid
3. Vier jaar praktijkervaring
4. Voor elke bedrijfssituatie & klaar voor 2015
5. Veel gemak en robuust


1. Hoger saldo/koe

a. Onderzoek Agrovision heeft onderzoek wijst uit:
Dynamisch Voeren gebruikers versus gebruiker zonder Dynamisch Voeren, vergelijking een jaar, dus uitsluiten seizoensinvloed en prijsverschil.
Voordeel behaald tot € 124,-- per koe/jaar;
b. Bij 100 melkkoeien is een besparing van € 12.000,-- realiseerbaar;
c. Saldo-index: individuele verschillen per koe.
                                                                                                      ^

2. Verbetering diergezondheid

a. Lager celgetal;
b. Vermindering afvoer vaarzen;
c. TKT neemt af met gemiddeld 1,6 dag;
d. Conditieverloop is vlakker:
- betere levensduur;
- betere vruchtbaarheid.
                                                                                                      ^

3. Vier jaar praktijkervaring

a. Meer dan 60.000 koeien dagelijks  dynamisch gevoerd;
b. Rekening houden met hoge of lage melkprijzen;
c. Programma houdt rekening met ruwvoeraankoop.
                                                                                                      ^

4. Voor elke bedrijfssituatie

a. Werken met twee krachtvoersoorten;
b. Tot vier soorten aan te sturen;
c. Voeren volgens vast krachtvoerniveau;
d. Fasevoeren.
Klaar voor 2015: haal meer rendement uit de koe!
                                                                                                      ^

5. Veel gemak en robuust
Gemak
a. Automatisch inlezen voerprijzen;
b. Instellen optimale voerverdeling melkrobots;
c. Automatisch attentiesysteem.
Robuust
a. Begeleiding door voeradviseur;
b. Specialistische kennis bij Agrovision;
c. Nieuw! Dashboard.

Dashboard
                                                                                                      ^

Zoeken naar het maximale voersaldo.
Klik hier
Optimaal gebruik maken van efficiëntie. Klik hier 

Uit de praktijk. Klik hier