Saldoverhoging

Dynamisch Voeren zorgt op verschillende manieren voor een hoger saldo. Allereerst doordat het programma berekent wat de kosten zijn van het extra voer en of die kosten ook goed worden gemaakt door de productie van meer melk. Daarnaast speelt Dynamisch Voeren voortdurend met de krachtvoergift om zo het optimum te benaderen. Onnodige ‘verliezen’ aan krachtvoer worden zo voorkomen.

Hoe groot de saldoverbetering kan zijn, blijkt uit proeven die in 2006 zijn gehouden op het Hightechbedrijf van de Waiboerhoeve. Hogere melkopbrengst en lagere voerkosten zorgden voor een saldoverbetering van € 0,50 per koe per dag. Voor een bedrijf met zeventig melkkoeien komt dit neer op een hoger saldo van € 10.000,- per jaar. Intensief werkende melkveebedrijven, met meer dan 15.000 kg melk per hectare die ruw- en krachtvoer aan moeten kopen, spinnen nog meer garen bij Dynamisch Voeren. (Bron Boerderij, januari 2010.)

Dynamisch Voeren, plussen in de toekomst:
- betere attenties,
- lagere milieubelasting,
- betere gezondheid en
- nieuwe kengetallen voor selectie en fokkerij.